Terugkeer naar een normaal leven na de operatie | eakin®
menuShadow
Hulp en advies

Terugkeer naar een normaal leven

Voorafgaand aan een chirurgische ingreep is het begrijpelijk en volstrekt normaal dat u veel vragen en onzekerheden heeft. Onderstaande helpt u in uw dagelijks leven met uw nieuwe stoma.

De informatie die wij verstrekken is slechts algemeen en is mogelijk niet op u van toepassing. Maar samen met uw stomaverpleegkundige en enkele praktische tips over leven met een stoma zult u snel weer uw leven leiden zoals u dat altijd deed.