menuShadow

Toestemmingsverklaring & privacy

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Eakin BV is onderdeel van TG Eakin Limited. Dit Privacy Statement informeert u hoe onze organisaties zorg dragen voor het beheer van uw persoonlijke informatie. Dit is bijvoorbeeld wat u ons meldt over uzelf, wat we over u leren als u contact met ons opneemt en wat u aanvraagt aan (marketing)materiaal. Ons privacy statement legt uit hoe we uw gegevens gebruiken en welke rechten u heeft.

Gebruikmaking van deze website is naar eigen inzicht en verstrekking van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico. Uw persoonlijke informatie wordt veilig opgeslagen totdat dit niet langer noodzakelijk of benodigd is (conform AVG 2018).

Onze privacy belofte

 • Om uw gegevens veilig en prive te houden
 • Om uw gegevens niet aan derden te verkopen

Hoe de wet u beschermt

Naast onze privacy statement wordt uw privacy ook beschermd vanuit wetgeving. We leggen u kort uit hoe dit werkt.

Volgens de AVG wetgeving mogen wij enkel uw data gebruiken als daar een reden voor hebben. Dit geldt ook voor het delen van gegevens buiten de Eakin Group. Volgens de wet moeten we voldoen aan tenminste een van onderstaande redenen:

 • Om invulling te geven aan een contract dat we met u hebben
 • Indien het onze wettelijke plicht is,
 • Indien het in ons redelijk belang is of
 • Wanneer u ons toestemming geeft.

Een redelijk belang is wanneer er een zakelijke of commerciele grondslag is voor het gebruik van gegevens. Maar ook in dat geval mag het niet ingaan tegen uw rechten.

Hoe we uw gegevens verzamelen

We registreren uw persoonlijke en/of zakelijke informatie binnen de Eakin Group vanuit:

Data zoals u die aan ons verstrekt:

 • Wanneer u onze producten of services aanvraagt
 • Tijdens telefoongesprekken
 • Als u onze website, apps en/of webchat gebruikt
 • Uit e-mails en brieven
 • In (klant)onderzoeken
 • Als u deelneemt aan prijsvragen en promoties

Met wie delen we uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen binnen de Eakin Group worden gedeeld en met vertrouwde partners.

Bijvoorbeeld:

 • Operationale logistieke partners voor de verzending van producten.
 • Aangewezen distributeurs voor de regio waar u woont.
 • Direct marketing partners die ons ondersteunen in electronische/digitale communicatie met u.

Meer over ons beleid met partners om veiligheid van uw data en privacy te waarborgen:

 • Wij verstrekken enkel informatie die noodzakelijk is om specifieke dienstverlening uit te voeren
 • Partners mogen data enkel gebruiken voor de noodzakelijke uitvoer van dienstverlening zoals wij contractueel met hen overeenkomen.
 • We werken nauw samen met partners om uw privacy te waarborgen conform AVG wetgeving.

Delen van data met derden

Het kan voorkomen dat wij op verzoek data dienen te verstrekken aan autoriteiten, politie en/of overheidsinstanties. Dergelijke aanvragen worden individueel in behandeling genomen waarbij we uw privacy conform AVG wetgeving waarborgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office.

Delen van data met derden

Het kan voorkomen dat wij op verzoek data dienen te verstrekken aan autoriteiten, politie en/of overheidsinstanties. Dergelijke aanvragen worden individueel in behandeling genomen waarbij we uw privacy conform AVG wetgeving waarborgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office.

Marketing

Het kan voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over relevante producten en/of nieuws. Dit verstaan wij onder ‘marketing’.

De persoonlijke informatie wordt verzameld op basis van wat u ons meldt en data die verzameld is wanneer u gebruik maakt van onze service en dienstverlening.

We analyseren data om te beoordelen of zaken voor u relevant (kunnen) zijn en/of waar u mogelijk interesse in zou kunnen hebben.

We mogen uw gegevens enkel gebruiken voor marketingdoeleinden als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer er een redelijk commercieel of zakelijk belang is om uw gegevens te gebruiken. Dit mag niet tegen uw belangen in gaan.

U kunt onze (marketing)communicatie op elk gewenst moment beeindigen.

Het kan voorkomen dat we u vragen om uw verzoek te bevestigen of uw gegevens aan te vullen indien wetgeving of verandering in bedrijfsstructuur dat vereist.

U kunt uw voorkeuren en/of gegevens op elk moment wijzigen of updaten.

Externe links

Hoewel we streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en veilig werkende links naar externe pagina’s, dienen gebruikers altijd voorzichtig te zijn met externe links.

De eigenaar van deze website kan ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid externe links en inhoud van derden niet controleren of garanderen. Het volgen van links naar externe pagina’s is derhalve op eigen rsico. De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door externe links.

Social Media Platforms

Communicatie, interactie en acties vanaf externe social media kanalen en platforms waarin deze website en haar eigenaar in participeert vallen onder ons privacy beleid.

Gebruikers wordt aangeraden om social media platforms zorgvuldig te gebruiken m.b.t. communicatie, interactie en in het kader van persoonlijke privacy. Deze website of haar eigenaren zullen nooit persoonlijke of sensitieve gevoelige informatie vragen via social media platforms. Voor bespreking van persoonlijke en/of gevoelige informatie adviseren wij gebruik te maken van primaire communicatiemiddelen zoals telefoon of e-mail.

Deze website kan gebruik maken van zgn. Social sharing buttons om snel content te kunnen delen op de diverse platformen. Gebruik van dergelijke functies is naar eigen/persoonlijke inzicht. Het social media platform dat u gebruikt kan uw gegevens en activiteiten opslaan en gebruiken.

Korte links op social media

Deze website en de social media platforms kunnen web links delen naar relevante webpagina’s. Sommige social media platforms verkorten de URL naar een verkorte link.

Gebruikers word geadviseerd om zorgvuldigheid te betrachten bij het klikken op verkorte links zoals gepubliceerd op social media platforms. Ondanks onze zorgvuldigheid in het delen van juiste links vallen veel social media platforms ten prooi aan hackers en spam. De website en haar eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade door het klikken op een verkorte link.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u (potentieel) klant en/of relatie bent van de Eakin Group.

Na beeindiging mogen we uw gegevens 7 jaar bewaren omwille van:

 • De mogelijkheid te reageren op vragen en/of klachten.
 • Regelgeving omtrent bewaarplicht

Het kan voorkomen dat we gegevens niet kunnen verwijderen na 7 jaar vanwege wettelijke of technologische redenen. Ook kan het voorkomen dat we gegevens bewaren omwille van onderzoek of statistieken. We zullen echter uw privacy beschermen en enkel data verwerken voor de beschreven doeleinden.

Inzage in uw persoonlijke gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Data Protection Officer
TG Eakin
15 Ballystockart Road,
Comber,
Co.Down,
BT23 5QY,
Northern Ireland

U kunt ook een e-mail sturen aan: [email protected].

Om uw verzoek zo snel als mogelijk in behandeling te nemen kunt ook gebruik maken van ons online formulier.

Uw gegevens wijzigen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en/of te wijzigen indien u van oordeel bent dat dit onjuist of onvolledig is. Neem contact met ons op.

Vanzelfsprekend zullen wij uw gegevens op verzoek aanpassen en corrigeren.

Wat als u uw gegevens wilt verwijderen?

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens te weigeren, uw gegevens te verwijderen of het gebruik van uw informatie te beeindigen indien er geen noodzaak is voor langere vastlegging van uw gegevens.

Er kan een wettelijke grondslag zijn waarom we uw gegevens bewaren of gebruiken. Mocht u van mening zijn dat dit niet noodzakelijk is dan horen we graag.

U kunt ons verzoeken om het gebruik van uw gegevens te beperken indien:

–          Uw gegevens niet juist en/of volledig zijn

–          Gegevens onwettelijk zijn gebruikt

–          Deze niet langer relevant zijn

Indien u bezwaar wilt maken tegen de wijze waarop we uw data gebruiken of indien u het gebruik wenst te beeindigen of beperken, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office zoals benoemd in de sectie ‘Inzage in uw persoonlijke gegevens’.

Uw toestemming intrekken

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. Neem contact op met onze Data Protection Office zoals benoemd in de sectie ‘Inzage in uw persoonlijke gegevens’.

Uw klacht melden

Laat het ons weten als u ontevreden bent met de wijze waarop we uw gegevens hebben gebruikt. Neem contact op met onze Data Protection Office zoals benoemd in de sectie ‘Inzage in uw persoonlijke gegevens’.