Vergoeding Eakin stomamateriaal zorgverzekeraar CZ

woensdag 30 december 2015

Bent u bij CZ verzekerd en gebruikt u Eakin stomamaterialen?
Uw leverancier kan veranderen; uw vertrouwde producten blijven beschikbaar!

Vergoedingen CZ

CZ heeft voor 2016 minder leveranciers gecontracteerd en werkt met een dagprijsvergoeding voor stomamaterialen. Dat betekent dat uw leverancier een vast bedrag per dag ontvangt voor uw zorg en geleverde producten. Hierdoor zijn uw zorgkosten vaste vergoedingen; los van het merk dat u gebruikt.
 

Stomazorg = maatwerk

Stomazorg vraagt maatwerk als een standaard oplossing niet bij uw situatie past. Bij problemen, complexe situaties en lekkages kiezen zorgprofessionals en stomadragers voor de kwaliteit van Eakin.

Doelmatig gebruik Eakin

Eakin stomamateriaal is een doelmatige oplossing bij maatwerksituaties. Daarnaast kunnen de huidvriendelijke producten langer gedragen worden zodat duurzaam en doelmatig productgebruik gestimuleerd wordt. Studies tonen aan dat duurzame inzet en gebruik van Eakin tot aanmerkelijk lager verbruik en zorgkosten leidt. 

Beschikbaarheid Eakin

Als uw stomaverpleegkundige samen met u heeft bepaald dat maatwerk nodig is met Eakin producten, dan heeft u daar aanspraak op. Uw leverancier moet conform de CZ contractvoorwaarden alle merken kunnen leveren.

Vragen over vergoeding of verkrijgbaarheid van uw Eakin stomamateriaal bij CZ?

Neem dan contact op met onze Customer Service (T. 0344-65 23 51)
of stuur een mail naar [email protected]