Management van een sarcoom op het bovenbeen. | eakin®
menuShadow

Management van een sarcoom op het bovenbeen.

Deze case study beschrijft hoe een sarcoom op het bovenbeen (kosten)effectief wordt behandeld met eakin® wondzakken.

                             

TWB – Thuiszorg met Aandacht Door : Ria Appels, wondverpleegkundige

Situatie

 • 71-Jarige mobiele vrouw met een sarcoom op het bovenbeen waaruit veel vocht lekt
 • Verbanden moeten om de 4 uur gewisseld worden

Achtergrond

 • Ulcus wond met krater 10×10 cm
 • Wond op achterkant bovenbeen is inoperabel
 • Ulcus is doorgebroken en lekt zeer veel vocht
 • Functioneert zelfstandig met hulp van thuiszorg voor wondverzorging

Doelstelling

 • Bieden van comfort en kwaliteit van leven in palliatieve fase
 • Behoud van mobiliteit
 • Beheersing geur van tumor in wondbed

Behandelplan en inzet eakin® woundmanagers

 • Vrijdag 17 maart 2017
  o Beenomvang is afgenomen. Lekken ulcus neemt toe
  o Ulcus puilt naar buiten, geel necrotisch weefsel
  o Tussen 10:00-11:00 uur actiever
  o Inzet eakin woundmanager zonder werkluik (839263)
  Behandelplan: – Omliggende huid behandeld met barrièrespray/-doekjes – Bij kleine punt defecten en onderzijde ulcus is Aquacel AG aangebracht – Aanbrengen eakin® woundmanager en voorzichtig op de huid ‘gekneed’ voor optimale hechting – Huidplak is diagonaal aangebracht zodat aftappunt aan zijkant naar onder loopt – Bij de knieplooi is het hydrocollolloïd afgeknipt voor optimale bewegingsvrijheid – Aanbrengen Tubifast over het been met opening bij aftappunt

 • Maandag 20 maart 2017
  Woundmanager is het gehele weekend blijven zitten en werd als comfortabel ervaren
  Omliggende huid is rustiger. Beenomvang is afgenomen. Necrose op wondranden tumor.
  Behandelplan: – Probleemloze verwijdering met eakin® Release™ spray om onnodige pijn te voorkomen – Inzet eakin® woundmanager met verticale huidplaat (839265). Handiger en praktischer bij knieplooi.
  Na huidreiniging is nieuw systeem snel en eenvoudig in de breedte aangebracht
  – Afnemende algemene gezondheidstoestand
  – Dalende vitaliteit en energieniveau door longmeta’s
  – Aanwezig gevaar bloeding ulcus en overweging overplaatsing naar hospice

 • Vrijdag 24 maart 2017
  o Behaalde draagtijd is ruim 4 dagen
  o 2x per dag afloop wondvocht verwijderen (50-100 ml)
  o Tumor wondbed inmiddels 100% necrotisch, grijs, grauw, geel
  o Overplaatsing cliënt naar hospice door verdere achteruitgang gezondheid
  o Cliënt is mobiel, mentaal zeer sterk en duidelijk in haar wensen en wil
  o Ondanks opname in hospice blijft wondbehandeling in handen van thuiszorg
  o Geur tumor wondbed neemt toe. Als woudmanager gesloten is, geen geur waarneembaar!

 • Weekend 25-26 maart 2017
  o Lekkage gedurende weekend tijdens verblijf in hospice
  o Instructie voor team hospice is een belangrijk aspect!

 • Maandag 27 maart 2017
  o Vervanging wondmanager. Omliggende huid was niet beschadigd.

 • Dinsdag 28 maart 2017
  o Lekkage treedt op bij knieholte door veel vocht uit ulcus
  o Halve manen (hydrocolloïd) ingezet voor extra hechtkracht
  o Verzorging in hospice geadviseerd frequenter af te tappen
  o Toename roodheid, omvang en pijnklachten bovenbeen aan mediale wondzijde
  Behandelplan voor aanbrengen woundmanager: – Gebied gelijkmatig maken met eakin® Cohesive® pasta
  – Dichtkitten wondranden met eakin® Cohesive® pasta verlengt draagtijd en vertraagt verweking – Aanbrengen eakin® Cohesive® pasta met nat wattenstaafje om handschoenen schoon te houden

 • Donderdag 30 maart 2017
  o Wondmanager wordt aangebracht met dikke pasta dam aan onderzijde wond
  o Voor optimale afvloei wordt aftappunt zo laag mogelijk gehangen
  o Dergelijke directe afvloei niet eerder geprobeerd; overwegen doorkoppeling naar opvangzak.

 • Vrijdag 31 maart 2017
  o Lekkage en geen wondmanagers meer op voorraad
  o Rode huid en arts wil starten met orale antibiotica. Cliënt wijst dit af.
  o Noodoplossing: Tumorweefsel bedekt met AquaCel 10×10 Algehele afdekking met Dry Maxx super absorberende verbanden afgeplakt met huidfolie
  Woensdag 5 april 2017
  o Overstap naar verticale eakin® woundmanager met werkluik voor wondtoegang (839268)
  o Wondranden binnenin woundmanager bijkitten met eakin® Cohesive® pasta of bijwerken met extra eakin® Cohesive® huidplak
  o Absorberend gaas aangebracht in woundmanager
  o Behaalde draagtijd: 48 uur met vochtproductie 60-170 ml per 12 uur
  Vrijdag 7 april 2017
  o Wisseling van eakin® woundmanager na lekkage op donderdagavond
  o Wisseling i.s.m. hospice verpleegkundige en doornemen tips en trucs (o.a. frequent monitoren en eventueel bijsturen)
  o Aanbrengen gazen in holtes van tumor met absorberende verbanden in wondmanager
  o Wisseling gazen per 6-12 uur voor optimale absorptie en minder afvloei van vocht
  o Behaalde draagtijd: 48 tot 96 uur leidend tot meer mobiliteit
  Donderdag 4 mei 2017
  o Vanaf 4 mei overstap op geheel ander plan
  o Gedurende inzet eakin® woundmanagers is omliggende huid 100% intact gebleven
  o Huid is blijvend rood, zeer gevoelig en pijnlijk waardoor tot een rustpauze wordt besloten
  o De tumor wordt verbonden met Carboflex en super absorberende verbanden
  o Medicatie wordt nog altijd afgewezen door cliënt vanwege overgevoeligheid 

Conclusie

Verbeteringen voor patiënt:

✓ Minder pijn door verminderde lekkage

✓ Verbeterde huidconditie

✓ Minder onzekerheid, vertrouwen in materiaal

✓ Meer mobiliteit doordat materiaal goed blijft zitten

✓ Minder hinder van geur van tumor wondbed

Verbeteringen voor verpleging:

✓ Afname werkdruk door beter gereguleerde wondbehandeling

✓ Minder wisselingen

✓ Minder materiaalgebruik

✓ Tevreden patiënt die minder pijn ervaart tijdens wondzorg

✓ Prettig gebruik van de eakin® materialen

Ingezette producten in deze casus

• eakin® grote woundmanager met stopsluiting voor horizontale wonden (art. 839263)

• eakin® grote woundmanager met stopsluiting voor verticale wonden (art. 839265) 

• eakin® grote woundmanager met stopsluiting en werkluik voor verticale wonden (art. 839268)

 eakin® Cohesive® hydrocolloïde huidplak (art. 839004)

• eakin® Cohesive® vloeibare hydrocolloïde pasta tube (art. 839010)