Eakin maatschappelijk verantwoord ondernemen

Liefdadigheid en sponsoring

Eakin is zich bewust van haar maatschappelijke functie en ondersteunt diverse initiatieven op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau.

 

Sponsoring
Eakin toont actieve betrokkenheid in haar directe omgeving door lokale initiatieven en gezondheidsbevorderende projecten te ondersteunen. 

 

(Inter)nationale liefdadigheid
Daarnaast leveren wij graag een duurzame bijdrage aan zorg en welzijn. 
Daarom steunen wij onder andere de Care & Welfare Foundation en onderstrepen wij de doelstellingen van de stichting: het ondersteunen van goede doelen op het terrein van zorg en welzijn in zowel binnen- als buitenland. 

 

Meer informatie over de stichting en haar projecten:

Care en Welfare foundation