Eakin maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen

Eakin heeft de ambitie om duurzaam en klimaatneutraal te ondernemen. Uitgangspunt is om energieverbruik en CO2 uitstoot te verlagen en schone groene energie te gebruiken.


Energie
Verlaging van energieverbruik betekent een directe bijdrage aan het milieu. Eakin kantoren zijn uitgerust met energiebesparende bewegingssensors en worden verwarmd en gekoeld met warmte uit de bodem. Daarnaast wordt via zonnecollectoren gebruik gemaakt van groene energie. 


Afval
Eakin scheidt haar afvalstromen van glas, papier, chemisch afval, karton en electronica.

 

Mobiliteit
Terugdringen van CO2 emissies staat hoog op onze agenda. Sinds 2011 investeren wij in duurzame mobiliteit en vergroening van het wagenpark. Door te kiezen voor minder milieubelastende technologieën als BlueMotion wordt brandstofverbruik en CO2 uitstoot sterk verminderd.

 

Duurzaam en milieubewust
Eakin hecht aan het terugdringen van het energieverbruik om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen we er ook een kostenbesparing in onze bedrijfsvoering mee realiseren.